Tiếng Việt /  English

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ


Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved