Tiếng Việt /  English

Danh sách cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Để xem danh sách Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, xin chọn nước, sau đó nhấn nút "Xem". 

Chọn nước :   


1 . ĐSQ Việt Nam tại Algeria
- Địa chỉ : 30, Rue Chénoua, Hydra,Alger
- Điện thoại: VP: 608843, 609141; Chính trị: 692752, 692973
- Mobile Phone :
- Fax: 69 3778
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : sqvnaler@djazair-conn.ect.com
- Code : 00-213-21

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved