Tiếng Việt /  English
Hướng dẫn hoàn thiện tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Vui lòng đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sau đây trước khi bắt đầu khai trực tuyến: 
 
Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.
 
Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, bấm nút “Hoàn thành” để hệ thống tự động sinh ra tờ khai điện tử. Tải tờ khai điện tử về máy tính của mình.
Hệ thống cho phép bạn có thể lấy lại tờ khai đã đăng ký. Bạn nên ghi lại các thông tin “Số đăng ký” và “Mã xác thực” để sử dụng cho các lần tiếp theo bằng cách ghi chép hoặc nhập địa chỉ email để hệ thống tự động gửi thông tin về hộp thư của bạn.
 
Để đọc được tờ khai điện tử (dưới dạng file .pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc các phần mềm tương đương. Kiểm tra lại nội dung và in tờ khai trên giấy A4.
 
Chuẩn bị hồ sơ: Ký vào tờ khai điện tử đã in (01 bản) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định (xem mục Hướng dẫn về hồ sơ)
 
Đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gần nhất để nộp hồ sơ.
Xem thông tin liên lạc của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại đây.
Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Tôi đã đọc kỹ nội dung trên và muốn đăng ký xin cấp Giấy miễn thị thực
  

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved