Tiếng Việt /  English

 

    Kê khai và nộp hồ sơ

  • Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.
  • Để đọc được tờ khai điện tử (định dạng pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc các phần mềm tương đương.
  • Kiểm tra lại nội dung, in và ký vào tờ khai (01 bản).
  • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
  • Nộp hồ sơ tại Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam (nơi đã đăng ký trên tờ khai).
 

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved